Značaj limarskih radova na građevinskim objektima

U procesu građenja objekata visokogradnje limarski radovi imaju značajno mesto. Od  kvaliteta i trajnosti elemenata od lima zavisi nesmetano funkcionisanje  objekta u skladu sa namenom, kao i trajnost i sigurnost konstruktivnih elemenata, neposredno i  posredno  zastićenih konstrukcija od lima. Na građevinskim objektima, lim se primenjuje za izradu kanala za ventilaciju, klimatizaciju prostorija, za zaštitnu termoizolaciju,  vodova  centralnog grejanja, za pokrivanje  krova, zaštitu konstruktivnih delova, izolacije od štetnih atmosferskih uticaja itd.

Nema krovnog pokrivača koji se ne poboljšava limom na kritičnim mestima preloma, uvala, prodora kroz krovne ravni, streha, slivnika, okapnica. U te svrhe koriste se razni limovi: čelični, čelični pocinkovani, cinkani, bakarni, olovni i aluminijumski. Koji će od pomenutih limova biti promenjen zavisi od značaja objekta i raspoloživih sredstava.

Čelični (crni) lim zbog korozije ima malu trajnost, pa se najređe koristi (uglavnom za objekte privremenog karaktera). Najčešće se primenjuje čelični pocinkovani lim .Njegova trajnost je značajno povećana, jer je zaštićen cinkovom prevlakom. Relativno niska cena, značajna trajnost i laka obradivost su elementi koji utiču na široku primenu pocinkovanog lima na najvećem broju objekata.

Bakarni lim, zbog korozivne prevlake koja ga štiti od daljeg spoljnog uticaja vrlo je trajan, ali i skup pokrivač, koji se koristi samo za značajnije objekte dugog veka trajanja.

Olovni lim je težak pokrivač neograničenog veka trajanja i koristi se za teško pristupačne delove krova. Lim od aluminijuma i njegovih legura,zbog velike trajnosti, relativno povoljne cene i lakoće obrade sve se više primenjuje kako za pokrivačke radove, tako i za unutrašnje radove (spuštene plafone i oblaganje fasade).