IZOMRAZ je dvokomponentni hidroizolacioni premaz na bazi vodne polimer-kaučukove disperzije, mineralnog dodatka, pigmenata, sa ili bez dodatka armirajućih vlakana ili praškastih dodataka za brzo stvrdnjavanje. Kao dodatni armirajući sloj hidroizolacionog premaza IZOMRAZ koristi se poliesterna vuna ili mrežica.

IZOMRAZ se proizvodi u sledećim bojama: bela, svetlo i tamno siva, oker, crvena, zelena i svetlo plava.

PRIMENA
 • hidroizolacija na niskim temperaturama / 0°C
 • hidroizolacija u podzemnim delovima zgrada i pogona / spoljna ili unutrašnja / temeljnih ploča i zidova, podvožnjaka, mansardi, podruma itd.
 • hidroizolacmja površina koje su izložene vibracijama, širenju ili skupljanju podzemne garaže, parkinzi, terase, krovovi, termoizolacionih slojeva.
 • hidroizolacija kupatila, bazena, rezervoara, tunela, betonskih kanala…
 • hidroizolacija starih krovova od bitumenskih materijala.
 • hidroizolaciona osnova za balkone, terase i krovove.

Hidroizolacija po kojoj bez brige možete hodati… i nije klizava!
Održavanje sistema na krovovima više neće biti razlog za proticanje vode.
Estetski izgled IZOMRAZA Vam omogućava da uštedite izradu tvrde podloge na Vašoj terasi.

 • Gustoća smeše:1,5 ± 0.05 g/cm3
 • Termootpornost: iznad 160°C
 • Savitljivost: minus 25°C
 • Kohezije sa betonom: iznad 2,5 MPa
 • Vreme sušenja: oko 2 časa
 • Otvoreno vreme: najmanje 4 časa
 • Minimalna temp. stvrdnjavanja: 0°C

Minimalna temperatura stvrdnjavanja / 0°C / dozvoljava izvršavanje kvalitetnih radova hidroizolacije i u toku zimskog perioda.
Postavlja se bez specijalne podloge.
Brzo se stvrdnjava čak i pri visokoj vlažnosti vazduha.
Formira veoma elastičnu membranu, koja omogućava hodanje. Vrlo velika adhezija za sve vrste podloga – osigurava vodonepropusnost i kod negativnog pritiska vode. Vodonepropusnost – daje mogućnost osnovi da „diše“.
Čuva svoju fleksibilnost i pri niskim temperaturama / do -25°C /

Plastične kante od 10, 20 i 30 kg., koje posebno sadrže upakovane tečne sastojke i agensa za stvrdnjavanje, koji su dozirani u potrebnom odnosu za mešanje.

Čuva se na temperaturi višoj od 0°C u zatvorenim prostorijama ili pod nastrešnicom. Transportuje se automobilom za opštu namenu.

Prilikom visokih temperatura, vetrovitih ili veoma sunčanih dana se preporučuje, da se pre nanošenja svakog sledećeg sloja „IZOMRAZA-a“, predhodni sloj dobro namokri sa vodom. To će osigurati neophodne uslove za pravilan tok procesa stvrdnjavanja. Čišćenje alata, pre nego što se rastvor osušio, se vrši sa vodom. Stvrdnuti „IZOMRAZ“ se može odstraniti samo mehaničnim putem ili uz pomoć organskih rastvarača. Do momenta potpunog sušenja, premaz da se čuva od kiše i zamrzavanja!

VIDEO PREZENTACIJA
GALERIJA SLIKA