IZOMAKS – A je tečna bitumenska hidroizolacija za popravku ravnih krovova sa dokazanim kvalitetom, već 26 godina. Od 2014. poboljšana je formula i povećan je sadržaj bitumena, što čini premaz još jačim i trajnijim. To je ekološki proizvod na vodenoj bazi. Hidroizolaciona pasta je ustvari tečno – plastična masa, tamno braon do crne boje, koja se nanosi četkom. IZOMAKS – A je u potpunosti spreman za upotrebu, direktno iz pakovanja, bez mešanja.

 • Sastav: Fin disperzijski sistem od bitumena, gume, emulgatora i vode, plastifikatori, neorganskih punila i armirajućih vlakana.
 • Struktura: Male kapljice bitumena, zaštićene slojem neorganskih emulgatora, za zaštiu od starenja pod dejstvom sunca.
 • Otpornost na UV zračenja.
 • Otpornost na hemijske uticaje.
 • Otpornost na visoke i niske temperature.
 • Paro – propustljivost,  sprečava  odlepljivanje hidroizolacije od podloge.
 • Prilagodljivost  različitim oblicima.
 • Nezavisnost od kretanja krovne konstrukcije.
 • Laka i praktična  primena, bez termičkih procesa i vezano za njih.
 • Paste „IZOMAKS“ ne sadrže organske rastvarače, nisu zapaljive i nisu štetne po zdravlje i životnu sredinu.
 • Razređuje se vodom.
 • Sanacija krovova sa postojećom starom hidroizolacijom
 • Nova hidroizolacije ravnih krovova
 • Gustina 1:05 do 1:15 g / cm3
 • Vreme sušenja  6 – 8 sati pod normalnim uslovima (T = 23 ± 1 °C; vlažnost ≤ 50%)
 • Sadržaj suve materije ne manje od 50%
 • Sadržaj bitumena nije manja od 65%
 • Temperaturni opseg  prilikom rada od  -40 °C do + 100 °С
 • Otporan na  hemijski uticaje
 • Otporan na vodu, neke razređene kiseline, slanije  rastvore, alkohol
 • Neotporan na: ulja i organske  rastvarače
 • Otpornost na paljenje:  mokro – ne gori,  suvo – gori polako

Kvalitet hidroizolacija „IZOMAKS“ je zagarantovan striktnim poštovanjem tehnologije ugradnje po preporuci proizvođača

PRIPREMA PODLOGE

Površina  na koju će se nanositi pasta „IZOMAKS“ mora biti očišćena od prašine. Ne sme biti ostataka građevinskog materijala, masnoća ili drugih  supstanci koje smanjuju vezivanje za podlogu. Kod postojanja fuga između posebnih ravni, panela ili drugih aktivnih fuga, one se  moraju osigurati  postavljanjem kompenzacijske trake za fuge, koja sprečava nastanak pukotina. Prilikom izvođenja radova, prvo se popravljaju razlepljeni spojevi, pukotine, mehuri podignute stare hidroizolacije, uz pomoć „krpljenja“ armirajućim materijalom – poliesternim vunom ili mrežom i pastom „IZOMAKS“. Tako obrađena, ta mesta na kraju postanu duplo osigurana.

IZVOĐENJE HIDROIZOLACIJE
 1. Napravljeni prajmer od paste IZOMAKS – A (1:50 pomešan sa vodom) nanosi se preko cele površine četkom sa dugim vlaknima.
 2. Kada se premaz osuši (za oko 20 min.), nanosi se prvi armirani sloj izolacije koji se sastoji od sloja paste IZOMAKS – A,  sa odozgo čvrsto prilepljenim poliesternom vunom ili poliesternom mrežom pa opet slojem  paste IZOMAKS – A.
 3. Posle potpunog sušenja prethodnog izolacionog sloja (oko 8 sati) , sukcesivno se nanose  dva sloja hidroizolacione paste, pri čemu se čeka sušenje svakog sloja, pre nanošenja sledećeg.
 4. Nanosi se završni premaz hidroizolacionog sloja u boji IZOMAKS – Elasta (Kolor), koji pruža dodatnu zaštitu od UV zračenja i daje estetsku završnicu hidroizolaciji.

* Debljina svakog sloja paste je oko 1,5 mm
** Preporučuje se ponavljanje kod tačke 2 za dodatni kvalitet hidroizolacije, izvođenje dvostruko armirane hidroizolacije za koju se daje garancija od 10 godina. Dvostruka armatura je obavezna za hidroizolaciju novih betonskih površina.

 • Hidroizolacione paste u boji IZOMAKS – Elasta se nanose kao poslednji sloj.
 • Premaz u boji pruža maksimalnu zaštitu od UV zračenja i na taj način dodatno štiti izolaciju od starenja.
 • Taj poslednji sloj omogućava da se postigne estetska završnica hidroizolacije.
 • Vreće od 25 kg
 • Kante od 10 kg i 20 kg
 • Ne skladištiti na temperaturi koja je niža od 5 °C
 • Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje
 • Hidroizolacija sa jednim ojačanim slojem  – 3,5 kg / m² IZOMAKS – A, i 1,08 m2 poliesterne vune.
 • Hidroizolacija  sa dva ojačana sloja – 5 kg / m²  IZOMAKS – A,  i 2,16 m2 poliesterne vune.
VIDEO PREZENTACIJA
GALERIJA SLIKA