NANOSI SE KAO DISPERZIVNA (LATEKS) BOJA – FUNKCIONIŠE KAO TERMOIZOLACIJA!
za unutrašnju i spoljašnju termoizolaciju zidova i plafona

NAMENA

IzomaksTERM je namenjen za unutrašnju i spoljašnju termoizolaciju i dekoraciju novih i starih zidova i plafona u stanovima, javnim, industrijskim, poslovnim objektima i skladištima, kancelarijama, poljoprivrednim objektima itd.

IZGLED

Kremasta bela viskozna masa, koja prilikom intenzivnog mešanja sa električnim mikserom postaje tečna do konsistencije, koja je pogodna za nanošenje valjkom ili četkom. Moguće je bojenje u različitim pastelnim bojama uz pomoć pigmentne paste za  nijansiranje obične disperzivne (lateks) boje.
Nanosi se kao završni premaz na unutrašnje zidove i plafone.
Nakon sušenja oblikuje se slab do umereni reljefni premaz, sa površinom koja je meka na dodir.

SASTOJCI

Vodeni rastvor akrilne smole, specijalne mikrosfere, neorganski pigmenti i punila.

OPIS PROIZVODA

IzomaksTERM predstavlja dekorativni termotehnički premaz na bazi vodene disperzije. Svojom radnom konsistencijom, pakovanjem, tehnologijom nannošenja  i dekorativnim kvalitetom proizvod je analogan visokokvalitetnim akrilnim bojama, ali istovremeno prisustvo specijalnih mikrosfera u sastojku poboljšava termoizolacione karakteristike tretiranih površina.
Koeficijent prolaza toplote premaza od IzomaksTERM-a je 11 puta niži od premaza   obične disperzivne (lateks) boje.
Mali nivo prolaza toplote utvrđuje visoku kontaktnu temperaturu zidnih površina prostorija, prvenstveno za unutrašnje zidne površine spoljnih zidova u zimskom periodu. Osim toga, mali nivo prolaska toplote je rešavajući faktor kod svojstva premaza po pitanju zaštite od kondenzacije i uštede energije.

 • Gustina – 0.55 ± 0,05 g/cm3
 • pH vrednost – 7,0 ± 0,5 (neutralna)
 • Vreme sušenja na 23°S – 2 č. za 1 sloj
 • Prijanjanje na podlogu (Adhezija)  – 1.50 N/mm2
 • Dobra otpornost na mokro brisanje i pranje –
 • klasa 3 prema standardu EN ISO 11998
 • Sjaj premaza  – potpuno mat, prema standardu EN ISO 2813
 • Koeficijent propustljivosti vode – 0.01 kg/m2.h0,5
 • Koeficijent difuzije vodene pare V = 120 g/m2.d
 • Faktor otpora difuziji vodene pare μ = 50
 • Koeficijent prolaza toplote  β = 1.58 W.h 0,5 /m2.K
 • sadržaj IOJ (isparljivih organskih jedinjenja) –
 • manje od 0,1 g/l
 • Klasa reakcije na požar – B-s1d0 (EN 13501-1)

Efekat toplotne refleksije Specijalne mikro kuglice koje predstavljaju elastične okrugle zatvorene ćelije sa vrlo malom specifičnom površinom, koje apsorbuju toplotnu energiju samo površno i odmah emituju većinski deo iste energije obratno. Kao posledica ovog efekta refleksije je smanjen intenzitet prenosa toplote i na taj način se smanjuje i gubitak toplote. Specifični sastojci i struktura proizvoda IzomaksTERM oblikuju premaz sa niskim koeficijentom prolaza toplote β = 1.58 W.h 0,5 /m2.K, a radi poređenja β = 18.3 W.h 0,5 /m2.K kod obične disperzivne (lateks) boje, koja pruža toplu kontaktnu površinu zidne površine i stvara osećaj udobnosti – zidovi više „ne vuku“ i ne „hlade“.

Efekat uštede energije Kada dominantnog načina grejanja u Bugarskoj „isključivanje – ujutro i uključivanje – noću“ zagrevanje objekta počinje tek posle zagrevanja površine hladne zidne konstrukcije. Efekat toplotne refleksije premaza proizvoda IzomaksTERM obezbeđuje brže zagrevanje prostorije, donosno niže mesečne troškove za centralno grejanje i struju. Tokom letnjeg perioda IzomaksTERM sprečava ulazak toplote u prostorije i smanjuje troškove za klimatizaciju.

Ekološki povoljan i koristan za zdravlje Nakon nanošenja premaza proizvoda IzomaksTERM povaršinska temperatura zidova se povećava i smanjuje se mogućnost nastanka kondenzacije, koja sprečava pojavu plesni i buđi na zidovima, stvarajući povoljne i korisne uslove za život. Sadržaj isparljivih organskih jedinjenja u proizvodu IzomaksTERM je ispod 0,1 g/l, što je 300 puta manje od maksimalno dozvoljenog sadržaj u skladu sa Uredbom za smanjenje emisija IOJ (“Službeni glasnik“ br. 25 od 30.03.2010.g.).

Efekat disanja i obima Mikroporozna struktura proizvoda IzomaksTERM obezbeđuje visoku difuzije vodene pare premaza – zidovi mogu da „dišu“! Premaz proizvoda IzomaksTERM ne utiče na veličinu prostorija, ne sužava ih, pruža mogučnost za nanošenje na svim nepristupačnim mestima, nema fugni, nema „toplotnih mostova“ u uglovima prostorije.

Poprečni presek premaza - Uvećano 100x

Poprečni presek premaza – Uvećano 100x

IzomaksTERM se može nanositi na zidovima i plafonima koji su ofarbani lateksnom bojom, na cementne površine, površine od gipsa, okrečene površine, dobro zalepljene tapete, na metalne površine itd. Osnovna površina na koju se nanosi IzomaksTERM mora biti čvrsta, suva i bez prljavštine (fleke, so, prašina, itd).

Da biste uklonili eventualnu buđ na površinama, iste se moraju tretirati sa odgovarajućim preparatima. Nakon toga nanesite IzomaksTERM, a oblast premaza treba da bude najmanje 50 centimetara širine u svim pravcima.

Da biste sprečili pojavu kondenzacije, koja je odlično okruženje za nastajanje buđi, preporučujemo da nanesete IzomaksTERM na unutrašnje površine svih spoljnih zidova i plafona, a takođe i obavezno rubove, barem 50 cm na uglovima između spoljašnjih zidova i unutrašnjih zidova i plafona.

Da bi se postigao maksimalan efekat za uštedu energije i pružaanje toplotne udobnosti IzomaksTERM treba da se nanese kao finalni premaz na svim unutrašnjim zidovima i plafonima prostorije.

Kada se radi na površinama koje su prethodno farbane lateks bojom ili su sa delimično gipsanim malterom, pre nanošenja IzomaksTERM-a obavezno morate naneti običnu disperzivnu (lateks) boju (belu ili po izboru). Tako se postiže gusta i ravnomerna boja finalnog premaza IzomaksTERM-a. Kod novih površina, starih površina sa potpunim gipsanim malterom ili kod poroznih površina preporučuje se da nanesete IzomaksTERM-temeljni sloj (1ili 2 puta).

 1. Pažljivo otvorite poklopac i špahtlom ili mistrijom odvojite materijal sa zidova posude.
 2. Promešajte sa električnom mešalicom (200-300 obrtaja /min.) sadržaj pakovanja do potpune homogenizacije.

IzomaksTERM se nanosi četkom ili valjkom sa dugom dlakom od poliamidnih vlakana (dužina vlakana od 10 – 13 mm). Radi lakšeg nanošenja sa valjkom, materijal se može razblažiti sa vodom do 3% (30 ml vode na 1 litar IzomaksTERM).

 • Potrošnja materijala za 1 premaz: 0.160 – 0.170 litara po 1 m2 (80-85 g/m²).
 • Nanošenje četkom se preporučuje za male površine – do 5 m2
 • Pre upotrebe valjak ili četku obavezno morate namokriti i sa njih otresite vodu.

Pažnja: IzomaksTERM sadrži velike količine specijalnih mikro izolacionih kuglica, i zahvaljujući njima postoji visoka toplotna efikasnost. Sadrži vrlo malo vode, tako da se brzo suši. Ovo zahteva poštovanje određenih tehnoloških uslova kada se nanosi valjkom, različitih kao kod nanošenja obične lateks boje!

Upotreba posude (dozatora) je obavezna. Valjak pokvasite ravnomerno i obavezno iscedite bez pritiska, po reljefnom delu posude (dozatora). Posuda (dozator) u koju ste sipali IzomaksTERM mora biti pokrivena, dok se sav materijal ne potroši. Valjak morate pokretati bez pritiska po površini na koju nanosite i materijal se mora nanositi brzo, bez da više puta prolazite preko jednog te istog mesta.

Kod dobro natopljenog valjka dva puta u jednom i vraćanje u drugom pravcu na jednom te istom mestu je sasvim dovoljno za formiranje potrebnog sloja premaza IzomaksTERM-a na površini od oko 50 h 50 cm., nakon čega je potrebno ponovo da pokvasite valjak.

Posle potpunog sušenja tako nanesenog premaza (oko 2 časa na temperaturi od 230S), na isti način se nanose još dva sloja.

VIDEO PREZENTACIJA
GALERIJA SLIKA