IZOELAST je tečni proizvod koji se koristi za hidroizolaciju temelja objekata, na bazi SBS modifikovanog bitumena i specijalno razvijenog i patentiranog emulgatora „IZOMAKS.“ Ova kombinacija garantuje 100% hidroizolacije, visoku elastičnost i čvrstoću izolacije. IZOELAST predstavlja najviši kvalitet tečne hidroizolacije u evropskom standardu EN 15814 i nosi oznaku CE.
IZOELAST je nosilac nagrade „Najbolji građevinski proizvod za 2009. godinu“ na konkursu  časopisa  „1 prema 1 u građevinarstvu „, kao i nagrade „Najbolja hidroizolacija za 2009“ na konkursu na portalu „www.CityBuild.bg „.

 • Može se primeniti na sveži beton, odmah nakon skidanja ramovske konstrukcije.
 • Otporan na kiselost podzemnih voda.
 • Ubrzano sušenje – 4 sata.
 • 100% ekološki proizvod!
 • Za hidroizolaciju objekata koji su stalno izloženi vodi – podzemne betonske konstrukcije, temeljni zidovi.
 • „Zeleni“ krovovi – zelene bašte.
 • Hidroizolacija koja se radi na negativnom vodenom pritisku / podvožnjaci, tuneli /.
 • Sprečavanje kapilarne vlage zidova / ispod plafona /.
 • Hidroizolacija krovova.
 • Vodonepropustljiv: klasa W2B / EN15820/
 • Otporan na pritisak : klasa С2B / EN15815 /
 • Sposobnost za premošćavanje pukotina: klasa СB2 / EN15812 /
 • Dimenzionalna stabilnost na visokoj temperaturi; podnosi  / EN15818 /
 • Elastičnost  pri niskim temperaturama : podnosi / EN15813 /
 • Vreme sušenja – manje od 4 sata pod normalnim uslovima (T = 23 ± 1 °C; vlažnost ≤ 50%)
 • Otpornost na toplotu – iznad 130 °C
 • Elastičnost – minus 5 °C
 • Zatezna čvrstoća – više od 960 N / mm2
 • Kohezija – više od 2,0 MPa
 • Relativno istezanje – preko 400%
 • Zapaljivost – nema

Površine na koje se nanosi hidroizolacija moraju biti čvrste i dobro očišćene. U uglovima između poda i zidova, i naprslina treba da se naprave holkeri sa cementno – peskovitim rastvorom ili da se postavi kompenzatorna traka IZOMAKS.
IZOELAST je u potpunosti spreman za upotrebu direktno iz pakovanja. Nemojte mešati proizvod sa punilima ili drugim materijalima. U zavisnosti od vlažnosti podloge i temperature vazduha, dodati do 5% vode da bi se dobila pogodna smesa za rad.

IZVOĐENJE HIDROIZOLACIJE
 1. Nanesite Ekogrund – IZOMAKS (200 g / kv.m.) četkom sa dugim vlaknima i sačekajte potpuno sušenje premaza oko 30 minuta.
 2. Sa nazubljenom gletelicom, nanesite sloj IZOELAST, preko koga se odmah lepi poliesterna mreža i ponovo bez čekanja, nanesite IZOELAST tako da se dobije sloj „češlja“.
  Sačekajte  potpuno sušenje nanešenog  sloja (otprilike 4 sata  na t = 23 °C i vlažnosti vazduha 50%).
 3. Nanesite sa glatkom gletelicom poravnavajući sloj koji u potpunosti pokriva „češalj“ od prethodnog sloja i sačekajte da se potpuno osuši (oko 24 sata u normalnim uslovima).

Ukupni potrošnja:  4 kg / m2.  Za optimalne  rezultate koristite lopaticu sa visinom češlja  4 mm .

Kada se radi  hidroizolacija protiv podzemnih voda, IZOELAST se postavlja preko betonske podloge, pre armirane temeljne ploče. U tom slučaju, IZOELAST se nanosi četkom sa dugom drškom u 3 sloja.

 • Plastične kante od 10 kg. i 30 kg.
 • Skladištenje pri temperaturi koja ne niža od 5 °C
 • Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje.

Čišćenje: Alat se čisti vodom dok je IZOELAST još mokar. Nakon sušenja, koristi se pasta za čišćenje „IZOMAKS“ ili organskim rastvaračima. Koristite rukavice prilikom rukovanja.

 • Podzemne hidroizolacije – 4.0 kg / kv.m
 • „Zeleni krovovi“ – 5,0 kg / kv.m
VIDEO PREZENTACIJA
GALERIJA SLIKA