U osnovi ovaj proizvod je vodootporna kompenzatorska traka koja se sastoji od termoplastičnog polimera / gumirani deo / i nosećeg  materijala – netkan ili pleten poliester.

  • Dimenzije: ukupna širina – 120mm, gumeni deo – 70mm.

Traka se postavlja na podlogu sa tečnim hidroizolacionim premazima „IZOMAKS“

Traka se koristi kao kompenzator kretanja kod aktivnih fuga, naprslina, spojeva „pod – zid“ i „pod – pod“, pri izvođenju hidroizolacije kupatila, balkona, krovova, temelja, bazena, rezervoara i drugih radova.

  • Temperaturna otpornost : od minus 30 °C  do 90 °C
  • Elastičnost – 180%
  • Otpornost na pritisak vode – do 2,0 bara
  • Hemijska otpornost:  na razređene rastvore kiselina, baza i alkohola; nije otporan na organske rastvarače i mineralna ulja.

Podloga treba da bude čvrsta, prethodno očišćena od prašine i masnoća. Traka se postavlja potpuno suvom gumiranom površinom (natpis na traci treba biti okrenut na gore) na fugu, i potpuno se premaže odabranom tečnom hidroizolacijom. Cilj je da gumirana površina ostane nezalepljena za fugu, da bi funkcionisale zajedno i da se tako sprečava stvaranje pukotina. Nakon postavljanja trake čeka se potpuno sušenje. Posle toga se postavlja ojačavajuća traka od poliesterne vune, zalepljena i premazana hidroizolacionim premazom. Nakon sušenja se nastavlja sa izvođenjem predviđene hidroizolacije.

Tako obrađena slaba mesta kao što su fuge, ćoškovi i dr., postaju dodatno ojačani.

Prodaje se na metar ili u pakovanju od 50 metara.

VIDEO PREZENTACIJA
SLIKA PROIZVODA