„Izomaks ELASTA“ je fini disperni sistem bitumena, modifikovanog CBC kaučukom emulatorom, vlaknima, puniocima i vodom. To je tečnoplastična masa, koja tek nakon sušenja dobija elastične osobine.

PREDNOSTI

ELASTIČNOST: Kombinacija specijalnog kaučuka i miliona finih vlakana u njenom sastavu osigurava odlično prijanjanje formirane membrane uz podlogu, bez pucanja i bez odvajanja, nezavisno od atmosferskih uslova i promena temperature.
JEDNOSTAVAN ZA NANOŠENJE: „Izomaks ELASTA“ se nanosi brzo i lako četkom.
BRZO SUŠENJE: Premazana površina brzo se osuši, za oko 4 časa, i na taj način olakšava nanošenje, štedi vreme i trud.
OTPORNOST NA UV ZRAČENJA: Hidroizolacije „Izomaks ELASTA“ su otporne na atmosfersko „starenje“, zahvaljujući svojoj specifičnoj strukturi ( male bitumenske kapljice, zaštićene slojem neorganskog emulatora ) koja obezbeđuje dugotrajnost materijala preko 15 godina. EKOLOŠKI ISPRAVAN: Proizvod ne sadrži organske rastvarače, nije zapaljiv i nije opasan po zdravlje i okolinu.

UPOTREBA
 • Hidroizolacija novih, ravnih i kosih čelično-betonskih krovova
 • Popravka i održavanje starih krovnih hidroizolacija
 • Hidroizolacija temelja zgrada
 • Hidroizolacija spoljašnjih fasadnih fugni
 • Hidroizolacija termoizolacija svake vrste
 • Hidroizolacija kupatila, bazena i unutrašnjih prostorija
 • Popravka krovova od bitumenskih pločica ( tegola )
 • Kompaktnost 1,07 ± 0,05 g/сm3
 • Otpornost na toplotu: preko 140°С
 • Savitljivost: minus 15°С
 • Kohezija sa betonom: preko 1.25 MPa
 • Elastičnost: preko 900%
 • Povratak elastičnosti: preko 85%
 • Vreme sušenja: oko 4 časa

Karakteristike kvaliteta Izomaks ELASTE su zagarantovane striktnim pridržavanjem tehnologije nanošenja: pre upotrebe, hidroizolaciona pasta dobro se razmeša! Stavlja se na temperaturi vazduha od 5°С do 30°С. Površina na kojoj se nanosi Izomaks ELASTA dobro se očisti. Markiraju se kritična mesta sprejem u boji, kredom ili na drugi pogodan način. Popravljaju se razlepljeni šavovi, vezivni spojevi, fuge, pukotine, mehurići, bordovi i delovi kod kojih je stadijum oštećenja otišao najdalje, pojačavanjem armirajućim materijalom – poliesternim voalom ili mrežom i pastom Izomaks ELASTA. Tako obrađene, te površine postaju najčvršći i najsigurniji delovi na celom krovu. Nanosi se četkom duge dlake podloga od paste i vode (1:1) po celoj površini. Pošto se osuši podloga ( oko 30 minuta ), stavljaju se 2-3 sloja paste Izomaks ELASTE debljine oko 1 mm na svakom sloju. Sačeka se da se potpuno osuši svaki od slojeva, pre nego što se nanese sledeći ( oko 4 časa na temperaturi od 23°С i vlažnosti vazduha 50% ). Kod nove hidroizolacije, možete armirati između prvog i drugog sloja paste poliesternim voalom ili mrežom, pri čemu estetski izgled i dodatna zaštita hidroizolacije protiv UV – zraka. Do potpunog osušivanja površina se zaštićuje od kiše i smrzavanja.

Izomaks ELASTA se proizvodi u 4 osnovne boje. Siva, crvena i zelena boja se nanosi kao zaštitni sloj.

 • Plastične posude od 5 kg, 10 kg i od 20 kg
 • Polietilen – polipropilenove vreće od 25 kg i od 40 kg
 • kod limenih krovova 2-3 kg/m2
 • kod podzemnih hidroizolacija 3-4 kg/m2
 • kod novih krovnih hidroizolacija 4-5 kg/m2
 • kod popravki 3-4 kg/m2
VIDEO PREZENTACIJA
GALERIJA SLIKA