VISOKO EFEKTNA, TOPLOTNO ODBIJAJUĆA BOJA ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU IZOLACIJU

IzomaksTERM je toplotno reflektujući premaz, koji radi na principu refleksije – drugačijeg i inovativnog principa u odnosu na klasičnu termoizolaciju. Nanosi se kao završni premaz na spoljašnjim i unutrašnjim zidovima i plafonima. Ovaj proizvod predstavlja sopstveni proizvod napredne tehnologije već 26 godina dokazanog bugarskog proizvođača hidroizolacije – IZOMAKS. IzomaksTERM je baziran na specifičnim polimernim mikrosferama koje  predstavljaju okrugle,  elastične zatvorene ćelije sa veoma malom specifičnom površinom, koje apsorbuje toplotnu energiju  samo po površini i odmah emituju 85% od nje nazad. Premaz je bukvalno kao ogledalo za toplotne zrake. Kao rezultat ovog reflektujućeg efekta,  smanjuje se gubitak toplote, ostvaruje se  ušteda energije, povećava  se udobnost i eliminiše se kondenzacija i buđ. Po svojoj radnoj konsistenciji, tehnologiji postavljanja i dekorativnim kvalitetima, ovaj proizvod je  analogan  visoko kvalitetnim akrilnim lateksima.

Testiranjima koja su obavljena sa IzomaksTERM-om u univerzitetskoj laboratoriji za energetsku efikasnost u “Enzo Ferrari”  u Modeni, Italija, u  februaru 2016.god.izmerena je ne samo toplotno reflektujuća efikasnost od 84.70%, saglasno  standardu ASTM C 1371-15, nego je otkriven izuzetno visok stepen delovanja premaza na otvorenom. IzomaksTERM reflektuje 89,20%  sunčevih zraka, prema standardu ASTM E 903-12. Na osnovu tih rezultata, preko formule se izračunava koeficijent ukupne refleksije sunčevih zraka – Solar reflectance index (SRI),  na osnovu kojeg se upoređuju svi premazi za spoljnu upotrebu.

IzomaksTERM ima prosečan SRI = 112,60%, što za sada je naj veći poznati rezultat!

Radi poređenja, druge slične termo boje imaju SRI = 102% do 106%.

IzomaksTERM može se postavlja preko svih čvrstih i suvih površinama – gletovanih,  malterisanih, starih lateksa ili boja, tapeta, gipsanih ploča, metala i  dr. Premaz je otporan na pranje, ne zadržava prašinu i može uvek da se  održava njegova svežina. Takođe je pogodan za kupatila i vlažne prostorije.

U Bugarskoj je režim grejanja uglavnom takav da se „isključuje ujutru i uključuje uveče“, pa zagrevanje prostorija počinje tek nakon zagrevanja površine hladnih zidova. Toploodbijajući efekat premaza  IzomaksTERM (refleksija toplotnih zraka – 84.70%) obezbeđuje brže zagrevanje prostorije i realne 25% niže  troškove za parno grejanje i grejanje na  struju.

Spoljašnji fasadni premazi IzomaksTERM smanjuju temperaturu vazduha u zgradi za 4-5 °C, što obezbeđuje uštedu troškova oko 25% za klimatizaciju objekata tokom leta.

Rekonstrukcija funkcionalnosti fasadnih termoizolacionih sistema je jedno novo, ali sve veće polje za primenu toploizolacionih premaza. Iz teorije znamo da je: Jedna termoizolacija zaista termo izolacija samo ako je zaista suva!

U klasičnim izolacijama zbog prirodnog starenja, pojavljuju se pukotine, kroz koje prodire voda  od kiše, snega i magle. To kvasi stiropor, koji u velikoj meri pogoršava termoizolacione karakteristike. Postavljanje IzomaksTERMa preko postojeće fasadne izolacije poboljšava njen kvalitet. Elastični i vodootporni  premaz ispunjava postojeće  pukotine i sprečava prodiranje vode i pojavu novih pukotina u malteru. Osim dugoročnog očuvanja termoizolacionog sistema, IzomaksTERM stvara efekat  „termos-a“ i obezbeđuje  udobnost i svežinu u prostorijama tokom leta.

Slične boje se koriste širom sveta više od 20 godina, tako što toploizolacioni premazi smanjuje apsorpciju toplote zgrade i hlade ne samo zgradu, već smanjuju i okolnu temperaturu, tako da se smanjuje i takozvani  „efekat ostrva“. „Efekat ostrva“  je termin koji objašnjava zašto je temperatura u gradovima veća nego u nenaseljenim oblastima – naime nagrevanje zgrada i puteva, snimljenih termalnom kamerom iz vazduha prikazuje da gradovi  izgledaju kao „vruće ostrva“. Na snimku se vidi  London iz te  perspektive.

Spoljni premaz IzomaksTERM-om je otporan na UV zrake i smanjuje temperaturu vazduha u objektu za  4-5 °C i takođe smanjuje temperaturu okoline oko krovova i fasada na kojima je rađena termoizolacija, što obezbeđuje uštedu troškova najmanje 25% za klimatizaciju zgrada preko leta. Utvrđeno je da je u letnjem danu sa temperaturom vazduha oko 30 °C, temperatura na površini krova veća od 80 °C a fasade, preko 50 °C. Prema izveštaju iz Modene, uz premaz  fasade IzomaksTERM – om, temperatura je 39.9°C, što smanjuje rad klima uređaja i smanjuje potrošnju električne energije.

1 litar IzomaksTERM-a  je težak samo 500 grama! Drugi slični materijali imaju masu od 1,0 kg/l a običan lateks je težak više od 5 kg/l. Mala specifična težina daje visoke izolacione osobine. U našem proizvodu ima 5 puta više reflektivnih mikrosfera, samo zato što su 5 puta manje od sfera u sličnim bojama. Koeficijent prodiranja toplote kroz površine premazane IzomaksTERM-om je 11 puta manja nego kod onih koje su premazane običnim  lateksom! Ta niska propustljivost toplote dovodi do visoke površinske temperature zidova i plafona prostorija u zimskom periodu, koji definiše visoku antikondenzaciju i visoko kvalitetna svojstva  uštede energije preko zime. Stepen povratne emisije toplotnih zraka „IzomaksTERM“-a  je 84.70%, prema standardu ASTM C 371-15. To znači da su gubici toplote pri zadnjem premazu jedva 15%, što prevazilazi efikasnost standardnih termoizolacija. Nakon premazivanje površine IzomaksTERM-om površinska temperatura zida postaje ista kao temperatura vazduha, čime se eliminiše mogućnost pojave kondenzacije, a samim tim i buđi i na taj način i  tako se stvaraju zdravi uslovi boravljenja u  stambenim i poslovnim objektima.

IzomaksTERM ispunjava zahteve BDS EN 15824.
Priprema osnove

Za odstranjivanje postojeće buđi, zahvaćena površina mora da bude obrađena odgovarajućim preparatima za čišćenje buđi, a posle toga da se izgletuje kako bi se buđ odstranila. Posle toga se nanosi IzomaksTERM, tako da površina premaza treba da bude bar 50 cm šira u svim pravcima od površine koja se leči od buđi.  Da biste sprečili pojavu kondenzacije zbog koje dolazi do pojave buđi, preporučuje se nanošenje IzomaksTERM-a preko unutrašnjih površina svih spoljnih zidova i unutrašnjih i plafona, kao i obavezno preko uglova, najmanje 50cm u ćoškovima unutrašnjih zidova i unutrašnjih zidova i plafona. Za postizanje maksimalnog efekta uštede energije i osiguranje temperaturnog komfora u prostorijama, toploizolacioni lateks treba da se nanese kao poslednji sloj preko svih unutrašnjih zidova zgrade i plafona.

Priprema materijala

Pažljivo otvoriti poklopac i pomoću špatule ili lopatica odvojiti materijal sa zidova posude. Razmutite sadržaj električnim mikserom (mešalicom) tako što mikser uključite na najveću brzinu i mešate dok masa ne postane potpuno tečna i homogena.
Po proceni, za lakše nanošenje valjkom, materijal može biti razređen vodom do 5%. (50 ml vode na 1 kg IzomaksTERM-a).

Nanošenje IzomaksTERM-a

IzomaksTERM se nanosi preko malterisanih, gipsanih, krečenih površina, zidova i plafona krečenih lateksovim bojama, preko dobro zalepljenih tapeta i dr. Osnova na koju se nanosi premaz trba da bude čvrsta, suva i glatka. Kada se nanosi na postojeći lateks, kao premaz trba predhodno da se nanese jedan sloj običnog belog lateksa. Kada se radi na novim malterisanim/gletovanim površinama, da bi se sprečila prevelika potrošnja materijala preporučuje se da se površina premaže prajmerom Izomaks-term, u količini oko 40 g/m2. Kada se radi o metalu, potrebno ga je prethodno premazati antikorozionim premazom.

Preko prethodno premazane i osušene površine nanosi se jedan sloj IzomaksTERM-a četkom ili valjkom sa dugim poliamidnim vlaknima (dužina vlakana od 10-13mm). Potrošnja materijala za jedan sloj je 60-70 g/m2. Nanošenje četkom se preporučuje za male oblasti – do 5 m2. Pre upotrebe valjak ili četka moraju biti nakvašene i isceđene istresanjem. Valjak s vremena na vreme treba blago navlažiti vodom.

Kada se smeša nanosi valjkom preporučuje se upotreba kadice. Kadica se puni do ivice talasastog dela, valjak se ravnomerno potapa i na podignutom delu kadice se otklanja višak tečnosti bez pritiskanja. Valjak treba da bude uvek dobro natopljen materijalom, da se kreće bez pritiskanja preko površine i da se nanosi bez kratkih prelaženja više puta preko jednog istog mesta. U principu, dobro natopljen valjak, je dovoljan za  formiranje željenog sloja u dva/tri prelaza u jednom smeru i vraćanje suprotno.

Posle potpunog sušenja tako postavljenog sloja, (oko 2 sata na 23 °C) na isti način se premazuju još dva sloja.

IzomaksTERM može da se tonira ručno ili mašinski sa običnim bojama. Nakon testiranja njihovog sjedinjavanja, IZOMAKS predlaže mašinsko toniranje po paleti boja Levis i Dulux.

IzomaksTERM je sertifikovan kroz SRI  testove za odbijanje svetlosti i toplote, koji su izvršeni u  EELab, (Energy Efficiency Laboratory), University of Modena and Reggio Emilia, Italy, Protokol № ETR-16-0027 /2016.

 • Sposobnost refleksije sunčevih zraka SR  = 89,20% (ASTM E 903-12)
 • Sposobnost refleksije infracrvenih zraka zraka (toplote) IE = 84,70% (ASTM C 1371-15)
 • Indeks sposobnosti refleksije sunčeve svetlosti SRI  = 112,6% (ASTM E 1980-11)
 • Koeficijent toplotne provodljivosti λ = 0,035 ± 0,005 W/m.K
 • Gustina – 0,55 ± 0,05 g/cm3
 • Viskoznost – 1000 – 3000 mPa.s
 • Adhezija sa osnovom – 1,50 N/mm2
 • pH vrednost – 7.0 0.5 (neutralna)
 • sjaj premaza – potpuno mat, po EN ISO 2813
 • Klasa po reakciji na zapaljivost po EN13501-1: Bs1d0
 • Spoljašnji izgled  premaza (vizuelno) – ravan, do malo reljefan
 • Koeficijent toplopropustljivosti – ß = 1.58 W.h0.5/m².K
 • koeficijent vodopropustljivosti – 0.01 kg/m2. h0.5
 • Koeficijent prenošenja vodene pare V= 120 g/m2.d
 • Broj difuznog  otpora vodene pare μ = 50
 • Vreme sušenja pri 23 °C – 2 h  za 1 sloj; 12 h  – potpuno sušenje
 • Dobra otpornost na mokro habanje i pranje – klasa 3 po EN ISO 11998
 • sadržaj IOJ (isparljiva organska jedinjenja) – manje od 0,1 g / l
VIDEO PREZENTACIJA
GALERIJA SLIKA