Epoksidni podovi danas nalaze sve veću primenu u objektima koji udovoljavaju i najrazličitijim zahtevima. Predviđeni su za proizvodne hale, magacine, markete, škole, pekare, autoperionice, tehničke preglede, klanice, skloništa, benzinske pumpe, livnice, mlekare, šećerane, štamparije, stepeništa, bazene za kupanje, garaže, terase, dnevne sobe, kuhinje itd. Postoji više vrsta epoksidnih podova, u zavisnosti od namene vašeg objekta. Za postavljanje ove vrste podova potrebno je obezbediti dobru podlogu. Epoksidni pod može biti samo premaz preko betona i njegov izgled zavisi od toga koliko je podloga ravna tačnije taj premaz ne može da pokrije rupe i neravnine, a može biti sa puniocima debljine 2mm i više ili može ići po potrebi do 10mm, a novije varijante sa šarama su zadovoljile i estetske zahteve i za postavljanje u stanovima i kućama. Zavisno od dodataka mogu biti veoma otporni na hemikalije i imati veliku mehaničku otpornost i ostalo po potrebi.